Custom Search

Jüriöö ülestõus1343-1345-1340pol.olukord keeruline,Taani kun.tahab oma osa maha müüa.Vasallid kartsid seda.Aega mil kauplesid kasutasid ära harjulased-luurasid Taani kun.i tegevusplaane ja planeerisid ülestõusu.Oli Muinasvabadusvõitluse jätk.

. 23apr 1343 Jüripäeval algas(psühholoogilise tähendusega).Kuna oli kombeks sel päeval püsse paugutada,ei pandud märguandmissignaali tähele.Alustati öösel.Peeti korralikult kavast kinni.Vallutati Padise klooster,vabastati kogu harju(va.Tallinn).Valiti 4kunni ja mindi Tallinna alla(10000).Paluti abi Turu foogtilt.Algas ülestõus läänemal.

Liivi ordu sekkus, kuigi oli pihkvas kiire&Paide läbirääkimised1343 4mai.(ordumeister B.von Dreilebenile, komturid). Kunnid tapeti.Peale seda tungis ordu peale(soos Kanavere lahing,Sõjamäe kõrgendiku lahing).Kokkulepitud ajal 18,19mai jõudsid Rootsi väed kohale,kuid pöördusid tagasi.24juuli puhkes ülestõus Saaremaal,piirati edukalt pöide linnust ja tapeti kõik.Ordu kõrgmeister tuli appi,vallutas Harjus Varbola&Loone.

1344 said alles tungida Saaremaale,ründasid Karja kindlust.Vallutati ja saarlaste kun.Vesse poodi.Kuid sakslased pidid tagasi minema,saaremaa jälle vabe,lõpplik löök anti alles 1345-sõlmiti leping.

Maarahvas 14-15saj-Jüriöö ülestõusu järel oli seadusetus. Kolmevälja süsteem, randades ka kahevälja. Piirati taradega. Lääne-Eur.teravilja vajadus-Eesti eksportis.Esikohal teoorjus.Kümnis-¼.16saj.alguses raharent.

Vastuhakk:1keelduti koormisest.2esitati kaebusi.3hakati mõisnikule vastu.4Palju talupoegi lahkus,neid karistati ja 15saj.algul hakati venest jm.välja nõudma.1458esimene talupoegade väljaandmise lepe-hagi-e.adrakohtunikud jälgisid.Nüüd võis talupoega ka kinkida jne(15saj.pärisorjus)-pärisorjus oli 16saj alguseks kehtestatud.

Seisused talupoegadel:adratalupojad(arvukaim,½-5adramaad),sulased,teenijatüdrukud, üksjalgade kiht(adratalupoja pojad,kes talusse ei mahtunud,lõid oma väikse talu,palju läksid Hiiumaale,nimetus,et pidi 1jalapäeva nädalas tegu tegema),vabatalupojad(maksid rahas mitte teotöös),maavabad(vanad ülikud,ei koormisi)

Eestlasi võeti vaid suurematele sõjakäikudele kaasa,pidid maal ehitama linnuseid.Kolmevälja süsteem.Palju sakslasi ja rannarootslasi.Rahvaarv vabadusvõitluse lõpust-16saj 100000-260000.Peipsi ääres vene asustus.Ka juudid1333 ja mustlased 1600.

Põllumajandustehnika-ader-jõukal2,veski-enamus vesi(ka teisi),tähts.talirukis, oder. Kasv.lina,kanepit, aga kartul oli eur.tundmatu. Saak oli muutuv,võis hävida. Oli ka karjakasvatus.(sõjasaak,hobune,härg). Ka puu ja juurviljad(kloostreis),mesi,vaha,kalastus(sise&välis).

Vaimuelu-1.palju laensõnu(aken,küünal).2.muinasusund(segu),tõnn,kirjeldab,milline maa on. Loodusega suhe(sina mulle,mina sulle).Puudus agresiivsus.Kultuur oli esmajärgus ladina mitte saksa.

Peale Jö ülestõusu-1346 Taani müüb Tallinna,1347Saksa ordu andis Harju Viru üle Liivi ordule.1366Danzeigi kokkulepe(liivi ord+riia piiskop,riia linn piiskopile,ordu ei pidanud kuuletuma&läänivannet andma)1373Paavst kehtestas kirikuile halvad kohustused,ordu okupeeris nad. 1379Tartu piiskopD.Damerow(Keisri Karl4 sekretär).Ta sõlmib leeduga liidu.

1396Damerov kutsub ordu vastu võitlejaid,ordu tungib tartule peale(ei õnn)1397IIDanzigi konverents(riia peapiiskop ordu liige,piiskopkonnad ei pea sõdima,vasallidel õigus pärandada lääne(Juningeni armukiri).Ehitati pirita kloostrit.15.saj.sisevõitl.1410Tannenbergi lahing poola-leedu&saksa(damerov hukub).1421esimesed maapäevad(maksud,poliitik jne).

Välispoliitika-feodaalse killustatuse lõpp. Moskva võtab ülemvõimu.Jarlõk-andam(IvanIII,ka kuulutas end 1.tsaariks).Vallutati Novgorod,1480Kuldhorni khaani ahmediga kokkupõrge,pärast seda mongoli-khaani ikke lõpp(1240-1480).Rajati ivangorod vallutusteks läände.

IvanIII(1462-1505) Vassiili(-1533)Ivan4(egoistlik,ka ivan julm).1481Ivan3 rüüstab Viljandit,sõlmiti rahu. 1494ordumeistriks W.von.Pletenberg. Läheb sõjaväega vene vastu.1503vaherahu.

Käsitöölised-73tööstusharu.Jõukamad tsunfides(20).skraa-põhikiri,õpipois>selltemer>rännuaasta> abiellus>meister.Võideldi importkauba ja konkurentide vastu. Tallinnas&Tartus oma raha.seek-pidalitõbiste varjupaik,suurgild-rikkad kaupmehed.

Linnakoolid-kiriku juures,allusid raele(lugemine,kirjutamine,mat,kirj,lad.keel).I1432Tallinnas.

Linnade Välisilme-tugevamatel müür kivist(Tallinnas võimas),väiksematel puust.Vaesemad elanikud elasid eeslinnades(linna ei mahtunud.Tulekahju oht.15,16saj.kivilinnad.Kitsad tänavad.Keskusekd turuplats.raekoda 1404,apteek1422.Oli nakkushaigusi.

Linnad-Tartu,Viljandi,Paide, ,Uuus-Pärnu,(Riia linna õigus)Vana-Pärnu,Haapsalu,(piiskopi õigus) ,Narva, Tallinn ,Rakvere(lüübeki õigus), vallad-viru,nigaula,põltsamaa,laiuse,helme,kuressaare,keia,pirita vastseliina,otepäe,lihuala,valga,koluvere,kirumpäe,vaiga.Hansalinnad-Tartu,Tallinn,Viljandi,Uus-Pärnu.

Click here to see more economics,politics and school papers from me