Custom Search

Miks on Eesti Panga Nõukogu esimehe kohale parem parteiliselt sõltumatu inimene.

Keskpanga iseseisvust pooldab enamus majandusteadlasi, kuna riigi sekkumine reeglina suurendab inflatsiooni. Erapooletuid kandidaate Eesti Panga Nõukogu esimehe kohale tagasi lükates proovib Riigikogu Eesti Panga iseseisvust vähendada. Käesolev artikkel uurib sellise teguviisi põhjendatust ja järeldab, et peamiseks motiiviks on tõenäoliselt lühiajalise populaarsuse saavutamine enne valimisi, pikemaajalisteks tagajärgedeks aga ebastabiilsuse ja inflatsiooni kasv Eestis.

Madal inflatsioon ja tööpuudus poliitiliste eesmärkidena

Üks põhilisi keskpanga ülesandeid on madala inflatsiooni tagamine. Philipsi seoseks nimetatud reegel aga väidab, et kõrge inflatsioon vähendab ajutiselt tööpuudust ja suurendab seega majanduskasvu. Kui inflatsioon on nullis on tööpuudus kõrgel, inflatsiooni kiirenedes tööpuudus väheneb, sest inimesed töötavad paremini kui nende palgad tõusevad. Seetõttu on vähem ka lahtilaskmisi.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kahjuks saab inflatsiooni suurendades tööpuudust ainult ajutiselt vähendada. Uurimused on kinnitanud, et inimesed harjuvad kõrgema inflatsiooniga õige pea, mõistes, et tegelikult mingit palgatõusu ei toimugi. Seega hakatakse vähem pingutama, lahtilaskmised sagenevad ning tööpuudus suureneb endiseks. Kuid inflatsioon jääb jäädavalt kõrgemale tasemel. Säästmine pensionipõlveks muutub ebakindlamaks ja tootjad peavad sagedamini hindu muutma. Ja kõik ainult seetõttu, et kunagi taheti lühiajaliselt (näiteks enne valimisi!) riigis madalamat tööpuudust saavutada.

Seega toob Philipsi seose teadlik ära kasutamine pikemas perspektiivis ainult halba. Kuid kaks USA majandusteadlast, Kydland ja Prescott, näitasid, et poliitilise kontrolli all olev keskpank ei loobu enne valimisi seose ärakasutamisest.

Lihtsustatult võib teadlaste argumendi esitada oletades esiteks, et inimesed arvavad, et hindade kasv jääb sarnaseks eelmise perioodile. Tegelik inflatsioon aga tuleb seda suurem, mida väiksem on tööpuudus. Seega, kui inflatsioon on suurem kui eelmisel aastal väheneb ajutiselt tööpuudus. Kui inflatsioon kolmandal aastal jääb aga samakõrgele tasemele kui teisel, pöördub tööpuudus tagasi endiseks.

Teiseks on valitsuse ülesandeks korraga vähendada nii tööpuudust kui ka inflatsiooni. Nende summat kutsutakse viletsuse indeksiks, mida tuleb miinimumis hoida. Lahendus sõltub sellest, kui oluline inflatsioon võrreldes tööpuudusega rahvale on. Majanduses kutsutakse olulisust inflatsiooni beetaks – väike beeta tähendab, et inimesi inflatsioon ei huvita.

Kolmandaks eelistab rahvas stabiilset inflatsiooni muutlikule, on suur vahe kas ühel aastal on inflatsioon 2% ja teisel 10%, või mõlemal aastal 6%. Tööpuuduse puhul sellist vahet ei ole – ebameeldiv on töötu olla sõltumata sellest, kas teistel on töö või mitte. Seega sõltub viletsuse indeks inflatsiooni ruudust.

Kuna tööpuudust rahanduspoliitikaga otseselt mõjutada ei saa, hoiab optimaalne poliitika inflatsiooni nullis. Kuid kui inimesed eeldavad, et inflatsioon on nullis, siis saab riik viletsust ajutiselt veelgi vähendada, mõjutades panka inflatsiooni suurendama. Tänu ruutvõrrandile ei suurenda väike inflatsioon oluliselt viletsust, kuid vähendab lühiajaliselt tunduvalt tööpuudust. Seetõttu ei usu ratsionaalne rahvas null-inflatsiooni lubadust. Riiki usutakse alles siis, kui inflatsioon nii kõrgel, et selle suurendamine on kulukam kui väiksemast tööpuudusest tulenev kasu. Teadlased avastasid, et usutav inflatsioon sõltub otseselt beetast – mida suurem on beeta, seda väiksem on usutav inflatsioon.

Lahendus reeglites või iseseisvas Riigipangas

Positiivne inflatsioon viib aga “viletsuse indeksi” põhjendamatult kõrgele. Üks lahendus null-inflatsiooni tagamiseks on panna keskpank seadusega järgima ettemääratud reegleid, vältimaks riiklikku manipulatsiooni pärast rahvale jagatud null-inflatsiooni lubadusi. Parimaks näiteks reeglitest on Eesti väga edukas valuutakomitee süsteem.

Mingi diskreetsus peab kriiside lahendamiseks keskpangale aga jääma. Näiteks oli majanduse jahutamine Eestis eelmine aasta võimalik seetõttu, et Eesti Pangal oli õigus raha riigist välja viia ja kommertspankade kapitali adekvaatsust reguleerida. Ilma Panga sekkumiseta oleks börsikrahh tunduvalt suurem tulnud.

Panga otsustusvõime aga ahvatleb jälle Philipsi seost ära kasutama. Kuid kui keskpank on iseseisev ja ei hooli tööpuudusest nii nagu riik, siis on tema beeta tunduvalt suurem ühiskonna omast. Suur beeta aga tähendab madalat inflatsiooni. Antud tulemust näitab ilmselgelt graafik ajakirjast “Journal of Money Credit and Banking”

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seega, mida iseseisvam pank, seda väiksem inflatsioon, kusjuures tööpuudust panga iseseisvus ei mõjuta. See analüüs oli Inglismaal ja Uus-Meremaal keskpankadele hiljuti antud iseseisvuse aluseks ning mõjutas oluliselt ka Eesti Panga ülesehitust rahareformi ajal.

Loomulikult on antud mudel väga lihtsustatud, kuid isegi selle täiustamisel säilivad põhilised järeldused. Küll aga ei taipa rahvas Eestis veel Philipsi suhte lühiajalisust. Maaliidu esimehe Arvo Sirendi arvamus “[Eesti Panga Nõukogu praeguse kandidaadi näol] on tegemist teoreetikuga, pangajuhi kohale oleks aga vaja tugevat praktikut” (EPL 3. juuni 1998) näitab selgesti, et Maaliit soovib suuremat kontrolli keskpanka üle, nähtavasti selleks, et majandust rahanduspoliitikaga mõjutada.

Eesti Panga kontrollimise sooviks võivad olla saabuvad valimised

Poliitiliselt mitteneutraalne panga nõukogu esimees ei takistaks inflatsiooni kasvamist enne valimisi. Ajutiselt viib inflatsioon tööpuuduse vähenemisele, majanduskasv suureneb veelgi, ning “viletsuse indeks” väheneb just enne valimisi, viies üles ka valitsuse poliitilise populaarsuse. Paari aasta pärast maksab aga selline poliitika kätte jäädavalt kõrgema inflatsiooni näol ning keskpanga usalduse vähenemises, kuid selleks ajaks on valimised juba õnnelikult möödas.

Eesti Panga iseseisvust tuleb meedias rõhutada

Parim viis vältida selliste poliitiliselt lühiajalistele eesmärkide elluviimist on siduda nad meedia vahendusel poliitilise usaldusväärsusega. Niimoodi on toimitud eelarve defitsiidiga ja maksude suurusega, mida meedia otseselt seostab valitsuse nõrkusega. Seetõttu ei saa poliitikud odavalt enne valimisi pensionäride ja riigitööliste hääli koguda palkade ajutise suurendamisega. Samamoodi peaks meedia tähtsustama ka Eesti Panga iseseisvust, välistamaks majanduse manipuleerimist. Loodetavasti on käesolev artikkel seda eesmärki ka täitnud.

(800 sõna, 5500 märki)

Keith Siilats, Cambridge Ülikool

Click here to see more economics,politics and school papers from me