Custom Search

Miks mitte otsetoetuste asemel talunikele riiklik kindlustussüsteem?

 

Eesti vaba turumajandus pole põllumeestele suutnud pakkuda korralikku elatustaset. Otsetoetused on küll praegu talunikele kiire leevendus, mis hoiab enne valimisi ära enamuse piima mahavalamise sarnastest aktsioonidest, kapitalistlikule ühiskonnale tervikuna pole selline lahendus aga sugugi mitte parim. Selge on, et raha on talunikel praegu hädasti vaja. Töötavas turumajanduses oleks neil võimalus see pangast ka laenata. Veelgi enam, mingit laenu pole üldse vajagi kuna kõik ratsionaalsed talupidajad oleks ennast juba ammu ikalduse, Vene kriiside ja meiereide monopolistliku käitumise vastu ära kindlustanud.

 

Kuna sellised imelisi, kuid hädavajalikke, teenuseid erafirmad ei paku, tuleks riigil tõsiselt kaaluda ettevõtte sarnaselt tegevuse alustamist, tehes ise turgu kindlustamises ja krediidi andmises kriisiolukordades. Kogu ühiskonnale oleks seega optimaalne, et põllumehed saavad riigilt alati niipalju vahendeid, et kriis üle elada. Loomulikult tuleb neil aga saadud toetused järgmiste aastate jooksul protsendiga tagasi maksta.

 

Teoreetilises kirjanduses on kindlustusturgude puudumine populaarne teema. Selle käsitlemise eest anti välja 1996. aasta Nobeli majanduspreemia. Idee on selles, et inimesel, kes ennast kindlustab, on tunduvalt rohkem infot oma tegeliku olukorra üle kui kindlustusfirmal. Loomulikult kasutavad osad kliendid seda kurjalt ära. Seega, et kasumisse jõuda tuleb kindlustusfirmadel teistel klientidelt rohkem preemiaid koguda. Tihtipeale muutub kindlustus siis aga liiga kalliks ja korralikele inimestele mittetasuvaks. Lahenduseks võiks olla ka kahjude ainult osaline korvamine, kontroll ja sundkindlustus, et firmat kasumis hoida. Näiteks oli Maapanga näol tegemist sellise era ettevõttega, kes oli maainimeste suhtes monopoolses seisundis ja proovis spetsialiseeruda, kuid teadagi tekkisid siis omakorda probleemid Maapanga enda kontrollimisega.

 

Kuna kontroll on sellistel puhkudel väga raske ja tihti kulukas võib riiklik sekkumine olla lahenduseks. Näiteks on tervisekindlustus riigi poolt pakutav teenus, mille eest kõik kohustuslikult maksavad ning millele vajadusel kõik ka piiratud koguses toetuda saavad. Miks ei võiks riik samamoodi toimida põllumajanduses?

 

Euroopa ühendus on näiteks selle teema tõsiselt käsile võtnud.  Põllumajanduse reformimise käigus elimineeritakse lähiaastatel üldised subsiidiumid ja asendatakse need krediidi ja kindlustusega. Rahvusvaheliselt saavad riigid IMF-ilt häda korras tihti piiratud koguses laenu, millega seonduvad tingimused efektiivsuse tõstmisele majanduses. Sama tuleks kaaluda ka Eestis. Kogemus on ju juba olemas õppelaenu näol, kus riik täidab sama moodi turumajanduse puuduva ahela. Praeguse informatsiooni tehnoloogia arengu puhul suudab üks arvuti ilusti kokku arvestada kui palju keegi talunik peaks abi saama, et tal ka järgmine aasta millestki toota oleks ning palju ta järgnevatel aastatel tagasi peab maksma. http://www.ee/www/Ari/Arvutifirmad/Tarkvarafirmad/ lehelt leiab 80 firmat kes sellise andmebaasi ilusti püsti panevad. Sellise süsteemi juurutamisel saaksid talunikud piisavalt toetuste  ja maksumaksjatel jääks teadmine, et nende maksud saavad tulevikus ka midagi neile kasulikku toota.

 

Loomulikult võib juhtuda, et ka riikliku süsteemi hakatakse petma. Siiski, seni kaua kuni kasvõi mõni inimene saadud toetuse tagasi maksab on süsteem odavam kui subsiidiumid. Ka motiveerib laen efektiivsusele ja ei tekita talunikes sõltuvust riiklikest toetustest. Talunike nõudmised ei oleks kunagi ülepaisutatud ning subsiidiumite saajate teadasaamiseks ei peaks enam mitmest arhiivist näpuga järge ajama.

 

Miks siis ikkagi eelistatakse praegu subsiidiumeid? Tavaliselt on subsiidiumi seletuseks kas tööstusharu perspektiivikus, või vajadus seda omada riigis kaitse eesmärkidel. Tegelikkuses pole subsiidiume kunagi suudetud piisavalt efektiivselt ja võrdselt jagada. Põllumajandus pole tänu Eesti külmale kliimale sugugi midagi eriliselt perspektiivikat ja vaevalt, et keegi tõsiselt arvab, et subsiidiumid suudavad Eestit sõja korral näljast päästa. Miks ei võiks siis riik turgu asendades teiste turgude eeskuju järgida ja pakkudagi kindlustust kindlustuse nime all?

 

Tundub, et vastust ei tule otsida majanduslikku laadi põhjuste hulgast.  Põllumehed jääksid laenude puhul tasuta rahast ilma ja hääletaksid valitsuse vastu. Euroopa ühenduses olid mõni aeg tagasi subsiidiumite põhjused tõesti poliitilised, kuna oli vaja Prantsusmaa talupoegade tuge Maastrichti lepingu referendumil. Võibolla on idee kindlustusest seega mõttetu ruumi raiskamine, mida “ajapuudusel” kunagi ei arutata. Samas jälle juhul kui ei taheta saada endale valimiste eel häälteostja mainet, võiks valitsus põllumajandusest tulu mittesaavatele isikutele tunduvalt paremini seletada, miks siis ometi praegu antud toetusi tulevikus, olukorra paranedes, tagasi ei taheta.

 

615 sõna.

 

Keith Siilats

www.otsi.ee webmaster

Cambridge Ülikool

Click here to see more economics,politics and school papers from me