Custom Search

                                                                                                             Keith Siilats

                                                                                                             10a klass  

                       

                                     Kaitsekõne Petsorinile.

 

  Austatud daamid ja härrad. Nagu selgus lugedes arvustust tuntud raamatule "Meie aja kangelane", olete te võtnud pilkealuseks ühe väga lugupeetud soost inimese - Petsorini, kes andis mulle ülesandeks see laim kummutada. Seda raamatut lugedes tekib arusaam, et Petsorin on moraalitu inimene. Kas Petsorin tegi midagi ebasündsat? Kas keegi käskis Mary'l temasse armuda? Ei ja veelkord ei. On ju loomulik, et inimesed kipuvad uhkustama. Nii oli see ka antud olukorras, Petsorin ainult uhkustas Grusnitski ees, tema kavatsused olid täiesti heatahtlikud ja see, et Mary temasse armus ja sellega murdis Grusnitski südame, oli vaid paratamatus. Grusnitskist oleks Mary küllalt ruttu lahku läinud ja õnnetu juhuse tõttu ballil tragunikapteniga kiirendas Petsorin asjade käiku.

    Veel süüdistatakse Petsorinit Grusnitski külmaverelises tapmises. Kuigi sellise süüdistuse peale ükski intelligentne inimene ei tule, tuleks siiski Petsorin ka sellest laimust vabastada. Mõelge vaid korra, kui Petsorin poleks kuulnud tema vastu suunatud vandenõust! Ta oleks sattunud rahva naerualuseks. Loomulikult tahtis ta kätte maksta ja see tal ka õnnestus. Ta oli ju vee isegi viisakas ja jättis Grusnitskile taganemistee vabandamise näol, mida viimane aga oma suures uhkuses ei kasutanud. Seega oli surm Grusnitskile õiglane karistus.


     Suurima kuriteo on peategelane aga teie arvates teinud sellega, et on ära kasutanud oma armukesi ja sellega, et  ta pole pidanud miskiks vanu sõpru. Kuigi minu kaitsealune vihjab sellele ka oma päevikus ise, ei ole võimalik, et ta on teinud seda meelega, lootes näha teisi kannatamas. Viimase fakti lükkab ümber juba kasvõi see, et Petsorin tunneb oma sellise käitumise pärast süümepiinu, seega ei saa tal olla mingeid sadistlikke kalduvusi. Kuid siiski on ta hüljanud mitmeid naisi, murdes nende südamed? Kuid kes saab oma südant käsutada! Kas siis tõesti arvate teie, et parem oleks olnud Petsorinil peale armastuse möödumist, mis aga ei sõltunud sugugi tema enda tahtest, vaid raskest lapsepõlvest,teeselda edasi armunut ja seega petta temakest? Minu arust oleks just selline käitumine olnud taunimist väärt! Kuigi enamus teist ei mõista oma helge mineviku tõttu Petsorinit, võiksite te siiski proovida panna ennast tema seisukorda. See aitaks teil kindlasti mõista Petsorinit paremini. Mõelge näiteks selle üle järele, kas teie oleksite pärast mittemidagi tähendavat keerutamist ja võibolla ka luiskamist, jäänud lõpliku otsuse tegemisel täiesti ausaks? Kuid Petsorin jäi alati ausaks. Ta ei proovinudki olla omakasupüüdlik tegudes, millel taga seisis midagi enamat kui lihtsalt kiindumus. Just selle tõttu te nähtavasti laimategi teda - teil endil poleks ausaks käitumiseks julgust jätkunud! Seetõttu panen ma ette, mitte arvestada minu kliendi väiksemaid ja ebaolulisemaid puudusi, vaid lähtuda siiski tähtsaimast iseloomuomadusest - aususest, mille vastu Petsorin kunagi tõsiselt ei patustanud. Panen teile ette vabastada Petsorin süüdistustest.

Click here to see more economics,politics and school papers from me